FARMİSOL’ÜN YARALARDA KULLANIMI

Doku bütünlüğü her ne sebeple bozulmuş olursa olsun, o alanda az ya da çok doku hasarı yani Fibroblast ve Keratinosit yıkımı gerçekleşmiş durumdadır. Dolayısıyla o alana uygulanılacak olan ürünlerin iyileşmeyi sağlayacak olan 2 temel hücreye toksik olup olmaması, yani onları hasarlandırıp hasarlandırmayacağı sorusu ilk akla gelen soru olmalıdır. Eğer kimyasal içerikli bir ürün kullanırsanız o alandaki doku iyileşmesini geciktirmiş olur ve gereksiz yere ilaç kullanmış olursunuz. Oysa Farmisol bırakın hasar vermeyi, tam tersi şekilde 8. saatten itibaren yara iyileşmesinden sorumlu hücrelerin o alana göçünü hızlandırabilen eşsiz bir üründür. Ayrıca kanama durdurucu etkisi de vardır. Her türlü akut ve kronik yaralarda kullanılabileceği gibi; mantar, apse, aft, uçuk gibi yara dışı uygulamalarda da kullanılabilir.

FARMİSOL’ÜN KULLANIM SIKLIĞI

-Dezenfektan Olarak Kullanım: Herhangi bir kullanım sınırı bulunmamaktadır. Ellerin yüzün virüslerden ve bakterilerden arındırmak için istenilen her an kullanılabilir.

-Yara Bakımı Kullanımı: Her türlü akut ve kronik yaranın pansumanında ve debridmanında kullanılabilir. Genel kullanım şekli günde en az 2 defa yaranın üzerine 5-6 puf şeklindedir. Ancak hasarlı alanın büyüklüğü, doku yıkımının derecesi, kaybolan dokunun derinliği sıklığı belirleyebilecek önemli kriterlerdir, ihtiyaç halinde kullanım sıklığı ve kullanım miktarı arttırılabilir.

Detaylı bilgi için: https://farmaso.com/

Satın almak için: https://www.farmisol.com.tr/

Farmisol; yukarıda belirtilen kullanım alanlarında iyileşme süreçlerini hızlandırdığı için, var olan antibiyoterapi miktarını ve süresini azaltır. Bu sayede hastalarda kullanılan ilaca bağlı gelişebilecek risklerin azalmasına katkı sağlar.

FARMİSOL’ÜN DİĞER BENZER ÖZELLİKTEKİ ÜRÜNLERDEN FARKI

Farmisol; 10 yılı aşan bir araştırma ve geliştirme süreci sonunda çok özel bir teknoloji ile üretilmektedir. Rakip ürünlerin raf ömürleri 3 ile 8 ay arasında değişkenlik gösterirken Farmisol’ün raf ömrü 19 ay gibi uzun bir süredir. Ortaya çıkan bu fark uzun yıllar gerektiren tecrübe ve teknoloji sayesindedir.