7. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyumu (UDAİS 2022)

12-15 Ekim 2022, Antalya