Hipokloroz Nedir?

İlk kez 1823 tarihinde Sir Davy tarafından tanımlanmış, 1881 tarihinde Faraday tarafından üretilmiş, 1914 tarihinde 1. Dünya savaşı sırasında antiseptik solüsyon olarak kullanılmış fizyolojik bir moleküldür.

Bu fizyolojik molekül, canlıların savunma mekanizmalarında önemli rol oynayan Nötrofillerin Fagositoz eylemi sırasında sentezlenmektedir. Nötrofillerin aktivasyonu sonucunda reaktif oksijen türleri [ROS]Hidrojen peroksiti [HO] oluşur ve Miyeloperoksidaz enzimi sürece dahil olarak H2O2’i Cl ve H+ varlığında HİPOKLORÖZ ün oluşmasını sağlar.

■ 200 ppm ■ ORP ±900 mv ■ pH ≈7.1

PROTEİN SENTEZİ

 • Sülfhidril enzimlerinin oksidasyonu
 • Amino asitlerin oksidasyonu
 • Amino asitlerin klorinasyonu
 • Protein sentezinin inhibisyonu

ÇEVRESEL İLİŞKİ

 • Hücreler arası madde kaybı
 • Besinlerin alımında azalma
 • Oksijen alınımının azalması

ENERJİ ÜRETİMİ

 • Solunum komponentlerinin (ROS) oksidasyonu
 • Adenozin trifosfat üretiminde azalma

DNA HASARI

 • DNA da kırılma
 • DNA sentezinin baskılanması

Bu çalışmada Pseudomonas Aeruginosa hücreleri floresans ile renklendirilerek video mikroskop altında Hipokloröz’e tabi tutulmuş ve ne kadar sürede öldürüldüğü tespit edilmiştir. Yüksek Redoks Potansiyeli (ORP) ile mikroorganizmaların atomlarından elektron kopartarak hücre duvar yapısından DNA’sına kadar tüm yaşamsal bölümlerine etki eder ve saniyeler içinde öldürür.

1. sn

6. sn

12. sn

Bakteriler

Virüsler

Mantarlar

Parazitler

Corynebacterium amycolatum*
Enterobacter aerogenes*
Actynomcesler
Chlamidialar
Bacteriodesler
Acinetobacter baumanii**
Bordetella bronchiseptica
Citrobacter freundii
Corynebacterium kutscheri
Enterecoccus feecium*
Escherichia coli*
Haemophilus influenzae*
Klebsiella pneumoniae*
Micrococcus luteus*
Mycobacteriumlar
Enterobacter cloacae
Enterococcus faecalis *
Klebsiella oxytoca**
Listonella anguillarum
Moraxella catarrhalis

Proteus mirabilis*
Pseudomonas aeruginosa*
Serratia marcences*
Mycoplasmalar
Rhizobialar
Pasteurella pneumotropica
Salmonella enteritidis
Salmonella paratyphi A
Salmonella typhi
Shigella flexneri
Bacilluslar (sporlu ve sporsuz formlara)
Clostridiumlar (sporlu ve sporsuz)
Chryseobacterium Meningosepticum
Staphylococcus aureus*
Staphylococcus epidermidis*
Staphylococcus haemolyticus*
Staphylococcus hominis*
Staphylococcus saprophyticus*
Stenotrophomonas maltophilia
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes

Adenoviridealar: Adenovirus
Picarnoviridae: Coxakivirus
Herpersviridae: Ebstein-barr virus,
Herpes simplex tip 1, 2 ve 8,
Cytomegalovirus, Varicella Zoster
Hepadnaviridae: Hepatitis B virus
Flaviviridae: Hepatitis C virus
Retroviridae: HIV
Orthomyxoviridae: Influenza virus
Paramyxoviridae: Mumps, Measles
Respiratory Syncitial virus (Hrsv)
Papoviridea: Papillomavirus
Rhabdoviridea: Rotovirus
Togoviridae: Rubella Virus
Reoviridae: Rota Virus
Poliovirus
Parainfluenza
Hepatitis A virus

Aspergillus fumigatus
Aspergillus niger
Candida Albicans
Microsporum
Epidermophyton floccosum*
Rhizopus oryzae
Trichophyton rubrum*
Trichopyton tonsurans*
Trichophyton verrucosum*

Acanthamoeba spp.
Trichomonas vaginalis