1. Full Spektrum: Antiviral, Antibakteriyel, Antifungal

Ref.1,3,9,29

Hipokloröz (HOCl) Nedir?

İlk kez 1823 tarihinde Sir Davy tarafından tanımlanmış, 1881 tarihinde Faraday tarafından üretilmiş, 1914 tarihinde 1. Dünya savaşı sırasında antiseptik solüsyon olarak kullanılmış fizyolojik bir moleküldür.

Bu fizyolojik molekül, canlıların savunma mekanizmalarında önemli rol oynayan Nötrofillerin Fagositoz eylemi sırasında sentezlenmektedir. Nötrofillerin aktivasyonu sonucunda reaktif oksijen türleri [ROS] Hidrojen Peroksiti (H2O2) oluşur ve Miyeloperoksidaz enzimi sürece dahil olarak hücre içerisinde var olan Klor (Cl)  ile Hidrojen Peroksit (H2O2)’i tepkimeye sokar ve ortama Hipokloröz (HOCl) sentezlenir.

■ 200 ppm ■ ORP ±900 mv ■ pH ≈7.1

PROTEİN SENTEZİ

 • Sülfhidril enzimlerinin oksidasyonu
 • Amino asitlerin oksidasyonu
 • Amino asitlerin klorinasyonu
 • Protein sentezinin inhibisyonu

ÇEVRESEL İLİŞKİ

 • Hücreler arası madde kaybı
 • Besinlerin alımında azalma
 • Oksijen alınımının azalması

ENERJİ ÜRETİMİ

 • Solunum komponentlerinin (ROS) oksidasyonu
 • Adenozin trifosfat üretiminde azalma

DNA HASARI

 • DNA da kırılma
 • DNA sentezinin baskılanması

Bu çalışmada Pseudomonas Aeruginosa hücreleri floresans ile renklendirilerek video mikroskop altında Hipokloröz’e tabi tutulmuş ve ne kadar sürede öldürüldüğü tespit edilmiştir. Yüksek Redoks Potansiyeli (ORP) ile mikroorganizmaların atomlarından elektron kopartarak hücre duvar yapısından DNA’sına kadar tüm yaşamsal bölümlerine etki eder ve saniyeler içinde öldürür.

1. sn

6. sn

12. sn

Bakteriler

Virüsler

Mantarlar

Parazitler

Corynebacterium amycolatum*
Enterobacter aerogenes*
Actynomcesler
Chlamidialar
Bacteriodesler
Acinetobacter baumanii**
Bordetella bronchiseptica
Citrobacter freundii
Corynebacterium kutscheri
Enterecoccus feecium*
Escherichia coli*
Haemophilus influenzae*
Klebsiella pneumoniae*
Micrococcus luteus*
Mycobacteriumlar
Enterobacter cloacae
Enterococcus faecalis *
Klebsiella oxytoca**
Listonella anguillarum
Moraxella catarrhalis

Proteus mirabilis*
Pseudomonas aeruginosa*
Serratia marcences*
Mycoplasmalar
Rhizobialar
Pasteurella pneumotropica
Salmonella enteritidis
Salmonella paratyphi A
Salmonella typhi
Shigella flexneri
Bacilluslar (sporlu ve sporsuz formlara)
Clostridiumlar (sporlu ve sporsuz)
Chryseobacterium Meningosepticum
Staphylococcus aureus*
Staphylococcus epidermidis*
Staphylococcus haemolyticus*
Staphylococcus hominis*
Staphylococcus saprophyticus*
Stenotrophomonas maltophilia
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes

Adenoviridealar: Adenovirus
Picarnoviridae: Coxakivirus
Herpersviridae: Ebstein-barr virus,
Herpes simplex tip 1, 2 ve 8,
Cytomegalovirus, Varicella Zoster
Hepadnaviridae: Hepatitis B virus
Flaviviridae: Hepatitis C virus
Retroviridae: HIV
Orthomyxoviridae: Influenza virus
Paramyxoviridae: Mumps, Measles
Respiratory Syncitial virus (Hrsv)
Papoviridea: Papillomavirus
Rhabdoviridea: Rotovirus
Togoviridae: Rubella Virus
Reoviridae: Rota Virus
Poliovirus
Parainfluenza
Hepatitis A virus

Aspergillus fumigatus
Aspergillus niger
Candida Albicans
Microsporum
Epidermophyton floccosum*
Rhizopus oryzae
Trichophyton rubrum*
Trichopyton tonsurans*
Trichophyton verrucosum*

Acanthamoeba spp.
Trichomonas vaginalis

Bakteriler

Corynebacterium amycolatum*
Enterobacter aerogenes*
Actynomcesler
Chlamidialar
Bacteriodesler
Acinetobacter baumanii**
Bordetella bronchiseptica
Citrobacter freundii
Corynebacterium kutscheri
Enterecoccus feecium*
Escherichia coli*
Haemophilus influenzae*
Klebsiella pneumoniae*
Micrococcus luteus*
Mycobacteriumlar
Enterobacter cloacae
Enterococcus faecalis *
Klebsiella oxytoca**
Listonella anguillarum
Moraxella catarrhalis
Proteus mirabilis*
Pseudomonas aeruginosa*
Serratia marcences*
Mycoplasmalar
Rhizobialar
Pasteurella pneumotropica
Salmonella enteritidis
Salmonella paratyphi A
Salmonella typhi
Shigella flexneri
Bacilluslar (sporlu ve sporsuz formlara)
Clostridiumlar (sporlu ve sporsuz)
Chryseobacterium Meningosepticum
Staphylococcus aureus*
Staphylococcus epidermidis*
Staphylococcus haemolyticus*
Staphylococcus hominis*
Staphylococcus saprophyticus*
Stenotrophomonas maltophilia
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes

Virüsler

Adenoviridealar: Adenovirus
Picarnoviridae: Coxakivirus
Herpersviridae: Ebstein-barr virus,
Herpes simplex tip 1, 2 ve 8,
Cytomegalovirus, Varicella Zoster
Hepadnaviridae: Hepatitis B virus
Flaviviridae: Hepatitis C virus
Retroviridae: HIV
Orthomyxoviridae: Influenza virus
Paramyxoviridae: Mumps, Measles
Respiratory Syncitial virus (Hrsv)
Papoviridea: Papillomavirus
Rhabdoviridea: Rotovirus
Togoviridae: Rubella Virus
Reoviridae: Rota Virus
Poliovirus
Parainfluenza
Hepatitis A virus

Mantarlar

Aspergillus fumigatus
Aspergillus niger
Candida Albicans
Microsporum
Epidermophyton floccosum*
Rhizopus oryzae
Trichophyton rubrum*
Trichopyton tonsurans*
Trichophyton verrucosum*

Parazitler

Acanthamoeba spp.
Trichomonas vaginalis

2. Biyofilm Tabaka Üzerine Etki

Ref.23

Dirençli mikroorganizmaların oluşturduğu biyofilm tabakasını eradike eder. Aynı zamanda biyofilm altında dormant (uyku formu) formda bulunan mikroorganizmaları da öldürür.

3. Antihistaminik, Antipruritik ve Antienflamatuvar Etki

Ref.4,24,31

Hipokloröz; Mast hücre degranülasyonu, Sitokin, Lökotrien B4, İnterlökin inhibisyonu yaparak antienflamatuar etki gösterir. Bu sayede enflamatuar hücrelerin yol açtığı;

 •      Kızarıklık, Kaşıntı, Acı, Ağrı hislerinin azalmasına yardımcı olarak hastaların yaşam kalitesini yükseltir.

4. Toksisite

Ref.3,23

Yüksek Farmisol Teknolojisi ile üretilen fizyolojik bir molekül olduğu için hücrelere toksik değildir ve her yaş grubunda güvenle kullanılır.

5. İyileşme Sürecine Yardımcı Olur

Ref.23

Antimikrobiyal etkinliğin yanı sıra, doku iyileşmesinden sorumlu 2 temel hücre olan Fibroblast ve Keratinosit’lerin yara bölgesine göçünü hızlandırarak iyileşme sürecini kısalmasına yardımcı olur.

 • Hipokloröz ve Povidon İyot Karşılaştırması

  Bu çalışmada Hipokloröz Povidon İyot ile karşılaştırılmış ve doku iyileşmesinden sorumlu olan Fibroblast ve Keratinositlere zarar verip vermedikleri araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda Povidon İyot kullanılan Fibroblast – Keratinosit hücrelerinin zarar gördüğü için iyileşme sürecinin uzamasına yol açmıştır. Hipokloröz kullanılan Fibroblast-Keratinosit hücrelerinin ise hiçbir şekilde zarar görmediği gibi sağlıklı dokudan hasarlı dokuya hücre göçünü hızlandırarak iyileşme sürecini hızlandırmıştır.

Fibroblast’lar üzerine olan etkinlik

Keratinosit’ ler üzerine olan etkinlik

6. Nötr pH – Renksiz – Kalıntı Bırakmaz – Yıkama ve Durulama Gerektirmez

Ref.24

Farmisol; uygulanan alanda tedaviyi yarıda bıraktıracak yanma, batma ya da acı gibi olumsuz etkiler oluşturmaz. Ortamda bulunan organik materyalin yoğunluğuna bağlı olarak dakikalar içerisinde oksijen bakımında zengin suya dönüşür.

Farmisol’ün Kullanım Alanları

Aşağıdaki tüm uygulamalarda, var olan antibiyoterapiye yardımcı olarak kullanıldığında antibiyoterapi kullanım miktarını ve süresini azaltır. İyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olur.

Akut Yaralar

 • Diyabetik Ayak yaralarının tedavisinde yardımcı olur,

 • Post-op Yara

 • Yanık (1. ve 2. derece)

 • Abrazyon (Sıyrık)

 • Avülsiyon (Kopma)

 • Kontüzyon (Ezilme)

 • Delinmelerde

 • Cilt Ülserleri (I-IV. evre)

Kronik Yaralar

 • Diyabetik Ayak Yarası

 • Bası Yarası

 • Venöz Ülser

 • Kateter Yarası

Yara Dışı

 • Pre-op Dönemde Alanın Aseptik Hale Getirilmesi

 • Deri Mantar Enfeksiyonları

 • Minör ve Majör Dermokozmetik Uygulamalar Öncesi ve Sonrası

 • Bez Kullanan Hastalarda Perine Bölgesi Antisepsisi

 • Enjeksiyon Bölgesinin Temizlenmesi

Referanslar